home contact zoeken
   
 

Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam

 
 
 
foto: f. keuzenkamp
Duurzaamheid

In de publicatie 'Handboek Duurzame Monumentenzorg. Theorie en praktijk van duurzaam monumenten beheer' van SBR, RACM, VROM en RGD is ook de Van Nelle Ontwerpfabriek opgenomen. In de publicatie wordt een weging gemaakt van de monumentwaarde enerzijds en de duurzaamheidswaarde anderzijds. Projecten met een hoge monumentwaarde zijn moeilijker "aanraakbaar", dit bepaalt hoe goed het monument wat betreft duurzaamheidswaarde kan scoren.

De Van Nelle Ontwerpfabriek krijgt in de publicatie de hoogste score. Er zijn diverse onderdelen die deze hoge waardering rechtvaardigen. Door het vroegtijdig overleg tussen de diverse diensten en de eigenaar een bij het gebouw passend gebruik gevonden. De functionele potenties en beperkingen zijn in het door Wessel de Jonge opgestelde structuurplan onder de loep genomen.

Ook de doos-in-doos constructie in combinatie met de klimaatregulerende gevel heeft de duurzaamheid van het gebouw verhoogd. Deze zorgt voor behoud van het kwetsbare ragfijne gevelbeeld, terwijl er toch een comfortabel binnenklimaat gecreëerd wordt. Daarnaast verhogen het hergebruik van de bestaande verwarming, het lager verlichtingsniveau, het behoud en de uitbreiding van het grijswatercircuit, de minimale ingrepen en de gebruikersvoorlichting ook de duurzaamheid.

Video over hergebruik in Rotterdam van AIR: Youtube