contact zoeken
   
 

 
 
 
foto: r. suermondt

Wessel de Jonge architecten bna bv is een bureau met een bijzondere expertise op het gebied van herbestemming van gebouwen, dikwijls in een dynamische stedelijke context. Nieuwbouw maakt in toenemende mate deel uit van ons werkterrein.
Architectuur gaat voor ons om ruimte en licht. In een architectuur die helder en rustig is, met een zorgvuldige uitwerking in materiaalkeuze en detaillering, ontstaan ruimten waarin mensen graag verblijven.

Wessel de Jonge architects is a firm with international recognition in the field of re-use and restoration of recent architectural heritage, often in a dynamic urban context, with a strongly expanding portfolio of new buildings. In an architecture that is lucid and subtle, with sophisticated choices of materials and details, spaces are created where the occupants feel comfortable and at ease.

Foreign visitors are invited to have a look at our publications which include various texts in English, French, Italian, Spanish and German.

10.06.2016
Intreerede TU Delft: ‘Kansen voor erfgoed’
Met de oproep om investeringen te kanaliseren naar de herbestemming en restauratie van architectonisch erfgoed sloot Wessel de Jonge vandaag zijn Intreerede aan de TU Delft af. Sinds september vorig jaar is hij hoogleraar Heritage & Design aan de faculteit Bouwkunde.
Bekijk hier de Intreerede...

29.03.2016
100% Wonen in het GAK-gebouw
Na de noordvleugel (2012) en de zuidvleugel (2015) is vandaag ook voor het middendeel van het GAK-gebouw een bouwvergunning als wooncomplex verleend. Samen met Zecc Architecten heeft ons bureau invulling gegeven aan een hedendaagse huurformule volgens het zogenaamd ‘Friends concept’.
Lees meer over het project...

01.03.2016
Aanbesteding Olympisch Stadion Helsinki
De grootscheepse vernieuwing van dit historische stadion is begonnen. De eerste fase is onlangs aanbesteed en het grondwerk is gestart. Het stadion wordt aangepast aan internationale eisen voor sport en evenementen. De oplevering van deze € 209 miljoen kostende operatie staat voor 2018 gepland.
lees meer over het project...

15.02.2016
Restauratie van Lijnbaan 60
Vandaag is de bouwuitvoering gestart van dit winkelpand aan de monumentale Lijnbaan. De latere luifels worden verwijderd en de dubbelhoge gevelpui van de vroegere Gispen vestiging zal in ere worden hersteld ten behoeve van een modewinkel.

09.12.2015
Gewonnen prijsvraag Citroën-garage Brussel
Het team WAM (Wessel de Jonge architecten, Advisers & MS-A) is geselecteerd voor een onderzoek naar de herbestemmings-mogelijkheden van deze ‘parel van het interbellum’. De essentiële historische waarden van het 16.500 m2 grote complex aan het Brusselse IJzerplein moeten tegelijkertijd behouden blijven.
lees meer...